wrzesień 2015

2015-09-27 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Toruńskie uroczystości 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego został ustanowiony przez Sejm 11 września 1998 r. Obchodzony jest w rocznicę powstania 27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.