sierpień 2017

2017-08-31 Życzenia na nowy rok szkolny

 List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

 

Szanowni Państwo,
 Dyrektorzy Szkół,
 Nauczyciele,
 Rodzice i Uczniowie,