luty 2018

2018-02-09 Warsztaty „Policjanci w służbie historii”

 „Policjanci w służbie historii”

 Młodzież II LO na Warsztatach policyjnych w Bydgoszczy

2018-02-02 VIII Międzyszkolny Konkurs Opowiadania w Języku Angielskim "Storytelling"

VIII Międzyszkolny Konkurs
Opowiadania w Języku Angielskim
„Storytelling”
dla uczniów szkół gimnazjalnych
R O Z S T R Z Y G N I Ę T Y !
Patronat honorowy