Międzynarodowa wymiana młodzieży

Hainberg Gymnasium w Getyndze
UNESCO PROJEKTSCHULE
Friedlaender Weg 19
37085 Goettingen

  

W ramach współpracy II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu a Hainberg Gymnasium w Getyndze jest prowadzona od 25 lat nieprzerwana wymiana młodzieży. Organizatorzy wymian stawiają sobie za cel główny integrację młodzieży polskiej i niemieckiej, natomiast jako cele szczegółowe poznanie kultury i historii krajów niemieckojęzycznych, zasad funkcjonowania szkolnictwa zarówno niemieckiego jak i polskiego, ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz szukanie w dziedzinie nauki polskiej i niemieckiej wspólnych cech i kierunków działań.


Heinrich-Heine-Gymnasium w Dortmundzie
Dörwerstr. 34
44359 Dortmund

 

W 2004 roku szkoła rozpoczęła kolejną nową współpracę z Heinrich-Heine Gymnasium w Dortmundzie, współpraca ta prowadzona jest również w formie wymiany międzynarodowej między szkołami. Uczestnikami jej są w pierwszej kolejności uczniowie należący do Klubu Europejskiego „Europlus”, działającego w II LO w Toruniu od 1998 r. W czerwcu 2005 r. młodzież polska udała się po raz pierwszy z wizytą do Dortmundu, natomiast grupa niemiecka odwiedziła Toruń we wrześniu 2005 r. Rozszerzenie współpracy II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ma na celu zapoznanie jak największej rzeszy polskich uczniów z kulturą i tradycjami krajów niemieckojęzycznych.


Współpraca z Ogólnoeuropejskim Centrum Studyjnym we Vlotho w Niemczech

Od 2000 r. szkoła współpracuje z Ogólnoeuropejskim Centrum Studyjnym we Vlotho w Niemczech. W ramach tej współpracy nauczyciele oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość uczestniczenia w seminariach międzynarodowych, przygotowujących do tworzenia projektów z tematyki europejskiej. Nauczyciele języków obcych byli uczestnikami seminariów „Przeszłość pomaga w tworzeniu przyszłości” oraz „Tworzenie projektów finansowanych przez środki unijne”. Młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w warsztatach integracyjnych prowadzonych wspólnie ze szkołą Martin-Luther-Gymnasium z Wittenbergii.