Drzwi otwarte w II LO 6 kwietnia 2018

2018-04-06 Drzwi otwarte w II LO

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

 • Klasa policyjna

 • Klasa psychologiczno-pedagogiczna

 • Klasa intermedialna

klasa policyjna 


KLASA   POLICYJNA

Trzyletnia nauka w klasie policyjnej pozwoli dobrze przygotować się do służby w policji, zawodów związanych z prewencją, prawem, wojskowością i pożarnictwem.

A zatem - jeśli wiążesz swoje przyszłe życie ze służbą w Policji i zawodami związanymi z prewencją
wybierz klasę policyjną w II LO w Toruniu!

Oferta obejmuje między innymi:

 • dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji policyjnej  (podstawy prawa, kryminalistyka, prewencja),
 • zajęcia edukacyjne prowadzone metodami warsztatowymi przez specjalistów (spotkania z pracownikami banków,  prywatnymi detektywami, policjantami wydziału kryminalnego, ruchu  drogowego, prewencji),
 • zajęcia edukacji policyjnej z zakresu  kryminalistyki, prewencji i podstaw prawa,
 • podstawy samoobrony i psychologii,
 • biwak integracyjno-szkoleniowy,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zakończony uzyskaniem certyfikatu,
 • w ramach zajęć wychowania fizycznego przygotowanie do wstępnego egzaminu sprawnościowego do szkół policyjnych,
 • wyjazdy do Szkół Policji w Pile i w Słupsku oraz do Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie.
 • Uczniów obowiązuje mundur galowy.

 


 

KLASA   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Jesteś zainteresowany tajnikami ludzkiej duszy? Interesujesz się motywami ludzkiego postępowania? Pasjonuje Cię pomoc drugiemu człowiekowi?
Wybierz klasę psychologiczno – pedagogiczną!

Przygotowujemy do kontynuowania nauki na studiach wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych.

Program tej klasy jest przygotowany w formie innowacji pedagogicznej.

Oferta obejmuje między innymi:

 • obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii,
 • warsztaty psychoedukacyjne z zakresu kluczowych umiejętności życiowych (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych),
 • udział w zajęciach otwartych w toruńskich placówkach oświatowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z Wydziałem Pedagogiki UMK w Toruniu,
 • działania w charakterze wolontariatu we współpracy z Caritas i innymi organizacjami.

 


KLASA   INTERMEDIALNA

Nauka w klasie o profilu intermedia daje wiele możliwości. Pozwoli Ci poznać skuteczne sposoby promocji w sieci.

Uwrażliwi Cię na estetykę materiałów promocyjnych, rozwinie Twoją umiejętność pisania ciekawych tekstów.

Absolwent klasy intermedialnej może kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: marketing, dziennikarstwo, filologia oraz na kierunkach związanych z kulturą i sztuką.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: - j. polski, j. angielski, trzeci przedmiot do wyboru

Przedmiot uzupełniający: intermedia - w formie innowacji pedagogicznej.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

Terminy i zasady rekrutacji:  Zobacz Zarządzenie Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z 4 marca 2018