2015-09-27 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Toruńskie uroczystości 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego został ustanowiony przez Sejm 11 września 1998 r. Obchodzony jest w rocznicę powstania 27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. 

Podziemne państwo posiadało pełnowartościową organizację wojskową, z wywiadem i żandarmerią, a także struktury cywilne podległe rządowi emigracyjnemu. W podziemiu drukowano prasę informacyjno—polityczną, publicystykę, dzieła literackie, prowadzono tajne nauczanie. Odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne.

poczet sztandarowy
fot. p. Jacek Zywert

Poczet sztandarowy z II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu w samo niedzielne południe 27 września 2015 roku wziął udział w uroczystej Mszy Świętej w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny. Potem nastąpił przemarsz uczestników na Rynek Nowomiejski. W Apelu Patriotycznym wzięły udział oddziały Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia i Artylerii w Toruniu (towarzyszyła orkiestra) oraz organizacji proobronnych. Dopisała młodzież z klas mundurowych naszego miasta i województwa kujawsko–pomorskiego. Pięknie na tym tle zaprezentował się oddział złożony z uczniów klas policyjnych naszej szkoły. Nie zabrakło mieszkańców Torunia i powiatu toruńskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali reprezentacyjnymi ulicami grodu Kopernika wraz z pocztami sztandarowymi, flagami narodowymi pod pomnik Żołnierzy Wyklętych. Miał tam miejsce apel poległych, została oddana salwa honorowa. Potem zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, parlamentarzystów. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w Pikniku Patriotycznym na terenie Muzeum Etnograficznego, gdzie można było przy wojskowej grochówce posłuchać wierszy i piosenek patriotycznych, obejrzeć nowoczesny sprzęt wojskowy (m.in. wyposażenie strzelca wyborowego – snajpera).