Jadłospis

S T O Ł Ó W K A    Z A P R A S Z A

Obiadki jak u mamy ;)  Cena obiadu: 3,50 zł

 

W maju 2018r. koszt obiadów wynosi:

uczniowie 18 dni x 3,50 zł. = 63,00 zł.

Wpłaty za obiad będą przyjmowane
od 27.04.2018r. do 10.05.2018r.
tylko w godzinach 8.00 – 11.00

Możliwość zapisania się na obiad i zjedzenia go
tylko z 2-dniowym wyprzedzeniem.

Aktualny jadłospis