Jadłospis

S T O Ł Ó W K A    Z A P R A S Z A

Obiadki jak u mamy ;)  Cena obiadu: 3,50 zł

W październiku 2017r. koszt obiadów wynosi:

 

uczniowie 22 dni x 3,50 zł. = 77,00 zł.

 

Wpłaty za obiad będą przyjmowane od 28.09.2017r. do 10.10.2017r. tylko w godzinach 8.00 – 11.00

Możliwość zapisania się na obiad i zjedzenia go tylko z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 Jadłospis