Jadłospis

S T O Ł Ó W K A    Z A P R A S Z A

Obiadki jak u mamy ;)  Cena obiadu: 3,50 zł

W grudniu  2017r. koszt obiadów wynosi:

 

15 dni x 3,50 zł. = 52,50 zł.

 

Wpłaty za obiad będą przyjmowane

od 29.11.2017r. do 08.12.2017r.

tylko w   godzinach 8.00 – 11.00

Możliwość zapisania się na obiad i zjedzenia go
tylko z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 Jadłospis