Jadłospis

S T O Ł Ó W K A    Z A P R A S Z A

Obiadki jak u mamy ;)  Cena obiadu: 3,50 zł

 

W marcu  2018r. koszt obiadów wynosi:

uczniowie    20 dni x 3,50 zł. = 70,00 zł.

 

Wpłaty za obiad będą przyjmowane

od 27.02.2018r. do 09.03.2018r.

tylko w   godzinach 8.00 – 11.00

 

Możliwość zapisania się na obiad i zjedzenia go

tylko z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 Jadłospis