Konsultacje nauczycieli

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas II LO w II semestrze:

  1. Wywiadówki oraz konsultacje nauczycielskie. Propozycje ocen rocznych - 16.05.2016 r.