2016-04-08 Toruński Głos Profilaktyki

Toruński Głos Profilaktyki

„Toruński Głos Profilaktyki” to inicjatywa działającej przy II LO Toruńskiej Grupy PaT.
 

Jego inauguracja miała miejsce 8 kwietnia 2016 roku w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6. W uroczystości udział wzięli: pani Anna Łukaszewska – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ambasador ogólnopolskiego programu PaT, pan podinspektor Krystian Borkowicz – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wraz ze współpracownikami , szefowie oświatowych związków zawodowych, dyrektorzy , wicedyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy toruńskich  placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz  członkowie grupy SymPaTycy.  Wśród gości znaleźli się również Ci, którzy kierują pracami młodzieżowych grup PaTowskich: pan Michał Łazur – lider wojewódzki, liderzy miejscy oraz Kapitanowie toruńskich i regionalnych PaTPORTÓW.

W organizację przedsięwzięcia włączyły się: Zespół Szkół nr 8, Miejski Dom Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,   Komenda Miejska Policji , a także Straż Miejska w Toruniu.  Patronat honorowy nad „Toruńskim Głosem Profilatkyki” objął pan Michał Zaleski  - Prezydent Miasta Torunia, natomiast Telewizja Toruń, „Nowości” i Radio Gra objęły imprezę patronatem medialnym.

grupa młodzież podczas odwiedzin w II LO

„Toruński Głos Profilaktyki”, projekt skierowany zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, wykracza poza rutynowe działania szkoły w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki i integruje wiele środowisk zajmujących się tą problematyką.

warsztaty komputerowe - portret pamięciowy

Piątkowe popołudnie rozpoczęło się tak jak większość PaTowskich spotkań – od odśpiewania hymnu „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” i odtańczenia Belgijki. W programie „Toruńskiego Głosu Profilaktyki” znalazła się bogata oferta wykładów dla osób dorosłych oraz szeroki wachlarz zajęć warsztatowych dla młodzieży.  Mieszkańcy Torunia mieli okazję wysłuchać m.in. wykładów: „Rola terapeutyczna książki” prowadzonego przez panią Annę Piątek – konsultanta KPCEN w Toruniu, „ Dialog motywujący” wygłoszonego przez psychologa, panią Annę Pierzchalską, „Narkotyki  - nie moje dziecko” przedstawiony panią Annę Gapińską -  pracownika Straży Miejskiej. W programie znalazł się również wykład: „Jak rozumieć i pracować z osobą niepełnosprawną” prowadzony przez panią Alicję Golon – dyrektora Zespołu Szkół nr 19, wykład „Jak rozmawiać z nastolatkiem”  poprowadzony przez panie Agnieszkę Oźminę i Joannę Duszyńską, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wykład „Kupuj z głową – umiejętność czytania  etykiet” zaproponowany przez panią Jolantę Obuchowicz – nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. W trakcie imprezy działały również punkty konsultacyjne prowadzone przez pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Biblioteki Pedagogicznej oraz Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Niepowtarzalną okazją była też możliwość skorzystania z konsultacji pani Teresy Żuchowskiej -  wykwalifikowanej położnej – pracownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Wśród bogatej oferty warsztatów młodzi ludzie mogli skorzystać z zajęć wyrobu biżuterii, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauki podstaw tańca towarzyskiego, nauki zumby, zabaw animacyjnych dla najmłodszych, warsztatów plastycznych, zabawy z x-boxem czy warsztatów przyrodniczych prowadzonych w pracowni mobilnej. Największą jednak popularnością cieszyły się warsztaty „Metody kryminalistyczne” prowadzone przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Toruniu: panią Małgorzatę Olewińską-Świątkowską i Roberta Chlebowskiego, warsztaty „Rozsądnie na ulicy” pod kierunkiem pracownika Wydziału Ruchu Drogowego pani Agnieszki Bubień.

Ofertę edukacyjną urozmaicił program występów wokalnych i tanecznych przygotowany przez uczestników Ogniska Zajęć Pozalekcyjnych „Dom Harcerza”.

O dużym zasięgu tego przedsięwzięcia świadczy fakt , że na zajęcia do toruńskiego II LO przyjechała młodzież nie tylko ze szkół toruńskich, ale także z wielu miejscowości naszego regionu. W Toruniu gościliśmy uczniów wraz z opiekunami z  Inowrocławia, Barcina, Złotnik Kujawskich i Świecia.

Media o Toruńskim Głosie Profilaktyki:

Radio GRA jest patronem medialnym „Toruńskiego Głosu Profilaktyki”.
Posłuchaj, Radio GRA poleca 

 


TV Toruń: W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 spotkało się blisko 300 uczniów z całego regionu, których łączy jedna idea: promocja życia wolnego od uzależnień. Są aktywnymi uczestnikami ogólnopolskiego ruchu „Profilaktyka a Ty” – co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? Młodzi ludzie proponują rówieśnikom: warsztaty artystyczne, uprawianie sportu i dobrą zabawę w gronie znajomych.
Zobacz relację tv Toruń


TV Petrus o Toruńskim Głosie Profilaktyki, czyli rozmowy o problemach współczesnej młodzieży...


Janek Chojnowski przeprowadził wywiad z panią Anną Łukaszewską

Zobacz fotorelację (zdjęcia wykonali: Kamil Turowski i Mateusz Wojtaszek - uczniowie klasy 3C G29) - zobacz galerię zdjęć