2016-04-04_10 Wymiana młodzieży

Niemieccy uczniowie zaprzyjaźnionego Hainberg Gymnasium z Getyngi z wizytą w ZSO nr 2 w Toruniu

W dniach 4 – 10 kwietnia 2016r. przebywała w Toruniu z wizytą 29 osobowa delegacja Hainberg Gymnasium z Getyngi.

Młodzi Niemcy przyjechali na zaproszenie swoich polskich kolegów z Gimnazjum nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu. To już po raz 27 młodzież niemiecka ma okazję odwiedzić swoich kolegów z partnerskiego miasta Torunia. Spotkanie to organizowane jest w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży i od ponad dwudziestu lat wspierane finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie. Tegorocznej wymianie młodzieży towarzyszy motto „Poznajemy kulturę naszych narodów”.

W celu realizacji tematu wymiany zaplanowano obok hospitacji zajęć edukacyjnych blok działań związanych z poznaniem historii i kultury miasta Torunia oraz wycieczkę kulturoznawczą do Gdańska. 8 kwietnia w piątek grupa niemiecka spotka się z władzami miasta oraz będzie miała niepowtarzalną okazję uczestniczyć w Toruńskim Głosie Profilaktyki – przedsięwzięciu mającym na celu integrację środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego miasta Torunia.

Udział w programie daje młodzieży szansę szlifowania umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych.

Współpraca z Hainberg Gymnasium z Getyngi zainicjowana 27 lat temu przez II Liceum Ogólnokształcące zaowocowała podjęciem kontaktu z X-lab w Getyndze – placówką, w której uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych pod okiem pracowników Uniwersytetu Georga Augusta mogą posmakować prawdziwej pracy naukowej w dziedzinach: biologii, chemii i fizyki.

W czerwcu bieżącego roku uczniowie ZSO nr 2 w Toruniu wyjadą z rewizytą do swoich niemieckich partnerów do Getyngi.