2016-10-13 Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej...

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandarów, odśpiewanie hymnu państwowego o złożenie meldunku o gotowości do ślubowania.

 

Bardzo dziękujemy przybyłym na tę niezwykłą uroczystość zaproszonym gościom, którzy przekazali naszym pierwszoklasistom wiele ciepłych słów w swoich krótkich przemówieniach. A Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz napisała w pamiątkowej księdze: "Nie bójcie się problemów! Każdy problem to nie trudność, ale szansa na rozwój."

 

 Po obszernej prezentacji sztandaru szkoły dyrektor pan Waldemar Gancarz ryjął ślubowanie uczniów klas pierwszych.

"Z radością i wielkimi nadziejami 1 września rozpoczęliśmy naukę w murach tej szkoły. Od tej chwili czujemy się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za własny rozój, wiedząc że możemy liczyć na wsparcie i życzliwość ze strony wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły."

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szklnej złożyli życzenia:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha i pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania chrakterów młodych ludzi.

Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

Pani Katarzyna Wiese  – Przewodnicząca Rady Szkoły również przekazała życzenia z okazji Święta Edukacji:

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców pragnie złożyć serdeczne życzenia Dyrekcji , nauczycielom, wychowawcom, katechetom, pedagogom, jak również wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu

Praca z młodzieżą jest szczególnym powołaniem do czynnego towarzyszenia rozwojowi drugiego człowieka. Potrzeba młodych mistrzów edukacji, autorytetów miłości i prawdy, autorytetów szlachetnych serc i mądrych umysłów, którzy obok gruntownej i rzetelnej wiedzy nauczą miłości, otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka . To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Dlatego życzymy Państwu dużo sił, abyście mogli jak najlepiej tę misję wypełnić. Życzymy, aby trud, zaangażowanie i okazana miłość przyniosły szacunek uczniów i osobistą satysfakcję. Niech każdy dzień opromienia Was radością.

Z wyrazami szacunku Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu

Na koniec uczennice klas pierwszych zaprezentowały swoje talenty muzyczne i umiliły swoimi występami tę podniosłą uroczystość.


No i jeszcz jeszcze pamiątkowe zdjęcia klasowe...

Zobacz zdjęcia z uroczystości (fot. D. Korman) zobacz zdjęcia TUTAJ