2017-04-07 Toruński Głos Profilaktyki

Toruński Głos Profilaktyki
- to inicjatywa II LO
 

„Toruński Głos Profilaktyki”, projekt skierowany zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, wykracza poza rutynowe działania szkoły w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki i integruje wiele środowisk zajmujących się tą problematyką.

Patronat honorowy nad „Toruńskim Głosem Profilatkyki” objął pan Michał Zaleski  - Prezydent Miasta Torunia oraz Komenda Miejska Policji w Toruniu, natomiast Telewizja Toruń i Radio Gra objęły imprezę patronatem medialnym.

Zobacz fotorelację  - ZOBACZ TUTAJ