2017-04-23 Przyjazd młodzieży z Getyngi

XXVII Międzynarodowa Wymiana Młodzieży
Wizyta gości z zaprzyjaźnionego Hainberg Gymnasium z Getyngi

Poznajemy kultury naszych narodów

W dniach 23 – 29.04.2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu gościmy przedstawicieli szkoły partnerskiej Hainberg Gymnasium z Getyngi. Mottem przewodnim dla organizowanej po raz 27 wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, stał się temat: „Poznajemy kultury naszych narodów”.

W tym roku szkolnym każdej z grup uczniów liczącej po 29 uczniów towarzyszy po dwóch opiekunów. Ze strony niemieckiej osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg spotkania są: pani Susanne Kienapfel oraz pan Mark-B. Sderra. Młodzieżą polską opiekują się: pani Marzenna Zielke i pan Wojciech Kujawa.

Celem organizowanej rokrocznie międzynarodowej wymiany młodzieży jest m.in.: wzajemne zacieśnianie kontaktów polsko- niemieckich, integracja środowisk uczniowskich i nauczycielskich krajów sąsiednich oraz poznanie zwyczajów, życia codziennego, systemu szkolnictwa, zabytków i historii kraju obu narodów. Ważnym aspektem kontaktów między szkołami jest również umożliwienie uczniom doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennych. A najlepszą okazją do tego jest niewątpliwie bezpośredni kontakt z rodzimym użytkownikiem języka obcego.

Organizatorzy starają się, aby coroczna wizyta grupy niemieckiej w Toruniu była udana, poprzez przygotowanie  ciekawego programu pobytu i organizację wymiany  przy współudziale zarówno dyrekcji  szkoły, zainteresowanych uczniów jak i ich rodziców.

Od wielu lat wymiana polsko-niemiecka finansowana jest ze środków fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie oraz ze środków wpłacanych przez rodziców uczniów biorących w niej udział.

W tym roku w programie pobytu gości z Getyngi znajdzie się m.in. zwiedzanie Starówki, spotkanie z Prezydentem Miasta Torunia, liczne aktywności rekreacyjne i kulturalne na terenie naszego miasta oraz całodzienna wycieczka do Gdańska a także zajęcia edukacyjno-kulturalne na terenie zamku w Golubiu –Dobrzyniu.

Wkrótce relacja z pobytu uczniów Hainberg Gymansium w Toruniu.

2017-04-23 Powitanie na dworcu PKP w Toruniu