Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – pobierz

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego – pobierz

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu – pobierz