Klasa psychologiczno – pedagogiczna

Dwie klasy psychologiczno-pedagogiczne!

Jesteś zainteresowany tajnikami ludzkiej duszy? Interesujesz się motywami ludzkiego postępowania? Pasjonuje Cię pomoc drugiemu człowiekowi? Wybierz klasę psychologiczno – pedagogiczną! Przygotowujemy do kontynuowania nauk na studiach wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. Program tej klasy jest przygotowany w formie innowacji pedagogicznej.

Oferta obejmuje między innymi:

  • obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii,
  • warsztaty psychoedukacyjne z zakresu kluczowych umiejętności życiowych (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych),
  • udział w zajęciach otwartych w toruńskich placówkach oświatowych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • działania w charakterze wolontariatu we współpracy z Caritas i innymi organizacjami

Klasa pod patronatem Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu