Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – pobierz

Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim dostąpne jest – pobierz 

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu – pobierz