Matura

Egzamin maturalny 2023

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2023 – pobierz tutaj
 • Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych 2023 – pobierz tutaj
 • Komunikat o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego – pobierz tutaj
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych – pobierz tutaj
 • Informacje i komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – kliknij tutaj

Egzamin maturalny 2022

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022 – pobierz tutaj
 • Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych 2022 – pobierz tutaj
 • Egzamin maturalny – prezentacja – pobierz tutaj
 • Komunikat o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego – pobierz tutaj
 • Dostosowanie warunków i form – prezentacja – pobierz tutaj
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych – pobierz tutaj

Egzamin maturalny 2021

 • Procedury bezpieczeństwa dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 – pobierz tutaj
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 – pobierz tutaj
 • Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych 2021 – pobierz tutaj
 • Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku – pobierz tutaj
 • Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz tutaj
 • Egzamin maturalny – prezentacja – pobierz tutaj
 • Dostosowanie warunków – prezentacja – pobierz tutaj
 • Oświadczenie dyrektora CKE o zmianach na egzaminie maturalnym – kliknij tutaj