Zebrania

Zebrania z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2022-2023

Wrzesień 2021

Zebrania z rodzicami

12.09.22  Spotkania rodziców klas pierwszych liceum 

  • godz. 16.30 – Łącznik konferencyjny I p. 
  • godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas 
12.09.22  Spotkania rodziców klas drugich i trzecich  

  • godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami klas 
19.09.22  Spotkania rodziców klas IV 

z wychowawcami klas 

  • Godz. 16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły (łącznik konferencyjny I p.) 
  • Godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas  
19.09.22  Spotkanie Rady Rodziców 

  • Godz. 17.30 – sala 124 
07.11.22  Zebrania z rodzicami i Konsultacje nauczycielskie dla rodziców wszystkich klas; 
12.12.22  Spotkania z rodzicami: 

Propozycje ocen śródrocznych (ocen niedostatecznych) dla wszystkich klas liceum, 

Konsultacje nauczycielskie 

 

16.01.2023   Wywiadówki podsumowujące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich klasach liceum za I okres roku szkolnego 2022/2023