Kalendarium

Kalendarium Roku Szkolnego 2022/2023 

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

 

 

L.p.  Data  Działanie 

 

Odpowiedzialny  Uwagi 
1.  01.09.22  Rozpoczęcie roku szkolnego 

 • godz. 8.30 – klasy pierwsze – boisko szkolne 
 • godz. 9.00 – uroczystość 

 

Dyrekcja szkoły 

p. M. Nowicka 

p. J. Zywert (poczet sztandarowy) 

 
2.  02.09.22  Zajęcia wychowawcze w klasach pierwszych  Wychowawcy klas 

 

 
3.  05 – 09.09.22  Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych (zgodnie z harmonogramem), klasy starsze zajęcia zgodnie z planem lekcji  p. J. Zimoląg-Zajączkowska 

wychowawcy klas pierwszych 

 
4.  06.09.22  Kiermasz podręczników używanych  p. A. Kielarska  II piętro segmentu D (przy bibliotece szkolnej) 
5.  12.09.22  Spotkania rodziców klas pierwszych liceum 

 • godz. 16.30 – sala gimnastyczna 
 • godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas 
Dyrekcja szkoły, 

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy klas 

 
6.  12.09.22  Spotkania rodziców klas drugich i trzecich  

 • godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami klas 
Wychowawcy klas   
7.  08.09.22  Plenarne Zebranie Rady Pedagogicznej 

 • godz. 15.15 – łącznik konferencyjny 
Dyrekcja szkoły   
8.  14.09.22  Spotkanie zespołu wychowawczego szkoły (klasy pierwsze) 

 • godz. 15.15 – sala 230 
Dyrekcja szkoły 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach pierwszych 

 
9.  19.09.22  Spotkania rodziców klas IV 

z  wychowawcami klas 

 • Godz 16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły (łącznik konferencyjny) 
 • Godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas  
Wychowawcy klas 

 

Spotkania stacjonarne 
10.  19.09.22  Spotkanie Rady Rodziców 

 • Godz. 17.30 – sala 124 
   
11.  12.10.22  Obchody święta Edukacji Narodowej      
12.  Październik 2022  Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej     
 13.  10.11.22  Obchody Święta Niepodległości, Ślubowanie klas pierwszych  p. W. Kasperkiewicz, 

– wątek historyczny 

p. I. Kulik – scenariusz i część artystyczna 

p. J. Zywert – poczet sztandarowy 

p. K. Bogucka-Komorek – scenografia 

 

 
14.  07.11.22  Zebrania z rodzicami i Konsultacje nauczycielskie dla rodziców wszystkich klas; 

pedagogizacja rodziców 

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele   
15.  Listopad 2022  Próbny egzamin maturalny dla klas czwartych  Zespoły przedmiotowe 

(można wykorzystać OPERON z zeszłego roku) 

 

 
 16.  12.12.22  Spotkania z rodzicami: 

Propozycje ocen śródrocznych (ocen niedostatecznych) dla wszystkich klas liceum, 

Konsultacje nauczycielskie 

 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

 
17.  21.12.22 

 

Koncert Bożonarodzeniowy  p. K. Bogucka-Komorek   
18.  22.12.22 

 

Klasowe spotkania Bożonarodzeniowe  Wychowawcy klas   
19.  23.12.22-31.12.22  Zimowa przerwa świąteczna     
20.  13.01.23  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna  Dyrekcja szkoły   
21. 

 

 

 

 

22. 

16.01.2023 

 

 

 

 

23.01.2023 

Wywiadówki podsumowujące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich klasach liceum za I okres roku szkolnego 2022/2023 

Bal studniówkowy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas maturalnych 

 
23.  30.01 – 12.02.2023 

 

Ferie zimowe   

 

 

 
24.  Marzec 2023  Próbny egzamin maturalny  Zespoły przedmiotowe   
25.  31.03.23 

(data do konsultacji) 

Drzwi Otwarte   Dyrekcja szkoły, 

Zespół promujący szkołę,  

Grono pedagogiczne 

 
26.  06 – 11.04.23  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

   
27.  28.04.23  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach czwartych liceum  Dyrekcja szkoły, 

p. M. Guzowska 

 
28.  od 04.05.23 

 

Egzamin Maturalny  Dyrekcja szkoły   
29.  Maj 23  Próbny egzamin maturalny dla uczniów klas III   Zespoły przedmiotowe   
30.  01.06.23  Sesja ekologiczna „O przetrwanie Matki Ziemi”  dr P. Terlecki, 

M. Makowska, 

A. Dereszewska, 

R. Jankowski, 

T. Kocur 

 
31.  19.06.23  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna  Dyrekcja szkoły, 

 

 
32.  23.06.23  Zakończenie roku szkolnego  Dyrekcja szkoły, 

p. W. Kujawa,  

p. M. Kraszewska 

p. J. Zimoląg 

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 

 •  31.10.2022 (poniedziałek)  
 • 02.11.2022 (środa) 
 • 02.01.2023 (poniedziałek) 
 • 28.04.2023 (piątek) 
 • 02.05.2023 (poniedziałek) 
 • 04 – 05.2023 (czwartek, piątek) 
 • 08.05.2023 (poniedziałek) 
 • 09.06.2023 (piątek)