Lektury

Wykaz lektur dla liceum czteroletniego:
Klasa I Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

1)      Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja (mity wskazane przez nauczycieli)

2)      Sofokles, Antygona

3)      Dzieje Tristana i Izoldy

4)      William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia

5)      Molier, Skąpiec

6)      Ignacy Krasicki, wybrana satyra lub Monachomachia

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym (mity wskazane przez nauczycieli)

2)      Sofokles, Król Edyp

3)      William Szekspir, Hamlet

Klasa II Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

1)      Adam Mickiewicz, Dziadów część III, Konrad Wallenrod

2)      Juliusz Słowacki, Kordian

3)      Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

4)      Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu

5)      Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

6)      Henryk Sienkiewicz, Potop

Ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

2)      Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot

lub

Charles Dickens, Klub Pickwicka

lub

Gustaw Flaubert, Pani Bovary

Klasa III Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

1)      Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i Kara

2)      Stanisław Wyspiański, Wesele

3)      Władysław Reymont, Chłopi (tom 1 – Jesień)

4)      Stefan Żeromski, Przedwiośnie, Rozdziobią nas kruki i wrony

5)      Witold Gombrowicz, Ferdydurke

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

2)      Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

3)      Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe

Klasa IV Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

1)      Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

2)      Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

3)      Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

4)      Albert Camus, Dżuma

5)      George Orwell, Rok 1984,

6)      Sławomir Mrożek, Tango

7)      Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek”  ( z tomu Prawo prerii)

8)      Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

9)      Antoni Libera, Madame

10)   Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

11)   Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

12)   Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

2)      Po jednym, wybranym eseju:

Jerzego Stempowskiego,  , Jarosława Rymkiewicza, Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka

Wykaz lektur dla liceum trzyletniego:

·       Nie mniej niż 13 pozycji książkowych, w tym obowiązkowo utwory oznaczone gwiazdką

Zakres podstawowy Zakres podstawowy

1)      Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja (mity wskazane przez nauczycieli)

2)      Sofokles, Antygona lub Król Edyp

3)      Bogurodzica *

4)      Dzieje Tristana i Izoldy

5)      Jan Kochanowski*, wybór

6)      Miguel Cervantes, Don Kichote

7)      Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki

8)      William Szekspir, Makbet lub Hamlet

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym (mity wskazane przez nauczycieli)

Klasa II Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
1)      Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

ponadto:

2)      Adam Mickiewicz, Dziadów część III*, Dziadów część IV, Pan Tadeusz*

3)      Bolesław Prus, Lalka*

4)      Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

5)      Joseph Conrad, Jądro ciemności

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

ponadto:

2)      Juliusz Słowacki, Kordian

3)      Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

4)      Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot

lub

Emil Zola, Nana

lub

Gustaw Flaubert, Pani Bovary

Klasa III Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

1)      Stanisław Wyspiański, Wesele*

2)      Władysław Reymont, Chłopi (tom 1 – Jesień)

3)      Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni lub Wierna rzeka lub Echa leśne lub Przedwiośnie

4)      Witold Gombrowicz, Ferdydurke*

5)      Bruno Schulz*, wybrane opowiadanie

6)      Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie

7)      Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka

lub

Zofia Nałkowska, Granica

lub

Stanisław Lem, Solaris

lub

Julian Stryjkowski, Austeria

8)      Aleksander Camus, Dżuma

lub

Georg Orwell, Rok 1984

lub

Gabriel Garcia Marquez, Sto

      lat samotności

 

ponadto:

Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

1)      Utwory lub ich fragmenty znajdujące się w wykazie lektury obowiązkowej podstawy programowej, które zamieszczone są w podręczniku

ponadto:

2)      Stanisław Ignacy Witkiewicz , Szewcy

3)      Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

4)      Umberto Eco, Imię Roży

5)      Sławomir Mrożek, Tango