Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Pani Sławomira Nowak

Przewodnicząca

Pani Edyta Kiełbowicz

Wiceprzewodnicząca

Pani Joanna Pokrzywińska

Skarbnik

Pani Izabela Dombrowska

Sekretarz

Komisja rewizyjna

Pani Joanna Jankowska

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Pani Karolina Sitkiewicz

Członek komisji rewizyjnej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 2019-2020 – pobierz tutaj

Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40 zł.