Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Pani Aleksandra Rzepka

Przewodnicząca

Pani Agnieszka Zatorska

Wiceprzewodnicząca

Pani Izabela Dombrowska

Skarbnik

Pan Sławomir Nowak

Sekretarz

Komisja rewizyjna

Pani Małgorzata Żelazkiewicz

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Pani Joanna Jankowska

Członek komisji rewizyjnej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 2019-2020 – pobierz tutaj

Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40 zł.