Pedagog

mgr Justyna Zimoląg – Zajączkowska

Godziny pracy:

 Poniedziałek 9:00-9:45, 10:35-12:25, 13:30-14:25, 15:15-16:15
Wtorek 9:00-13.30
Środa 9:00-13.30
Czwartek 9:00-13:30
Piątek 9:15-12:45

Sala: 235

Kontakt telefoniczny: 502 840 129

Drogi Uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
 • Masz problem z porozumieniem się z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami).
 • Masz problemy z rówieśnikami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także, gdy nie możesz sobie z czymś sam poradzić. Spróbujemy razem.

Pamiętaj:

 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
 • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię coś w zachowaniu dziecka.
 • Twoje dziecko zmieniło się i to Cię niepokoi.
 • Niepokoją Cię relacje ze swoim dzieckiem
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Potrzebujesz pomocy i nie wiesz gdzie ją uzyskać.
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/edukacja

http://www.swiatproblemow.pl/cos-nie-dziala-robinaczej-orodzicachnastolatkow-i-profilaktyce/

https://fdds.pl/

 Zadania pedagoga szkolnego:

(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych l

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny otacza opieką wszystkich uczniów poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze. Udziela porad rodzicom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Stara się wspomóc rodzinę w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka poprzez pomoc materialną (współpracuje z opieką społeczną, instytucjami charytatywnymi).