Rada rodziców

Pani Katarzyna Wiese

Przewodnicząca

Pani Dorota Pilarska

Wiceprzewodnicząca

Pani Aneta Zdziarska

Skarbnik

Dobrowolne wpłaty na konto na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na konto na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40 zł w tytule przelewu proszę o podanie imienia, nazwiska oraz klasy ucznia. Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Toruniu 95 9511 0000 0052 8008 3000 0010