Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Pani Aleksandra Rzepka

Przewodnicząca

Pani Monika Skrzeszewska

Wiceprzewodnicząca

Pan Andrzej Morawiecki

Skarbnik

Pani Edyta Bizon-Kiełbasińska

Sekretarz

Komisja rewizyjna

Pan Andrzej Kowalski

Przewodniczący komisji rewizyjnej

Pani Justyna Lipińska

Członek komisji rewizyjnej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 2019-2020 – pobierz tutaj

Dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40 zł.