Zebrania

Zebrania z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2020-2021

Marzec/Maj 2021

22.03.21 Zebranie z rodzicami, konsultacje, informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną i oceną naganną zachowania dla uczniów klas III
17.05.21 Zebrania z rodzicami, konsultacje nauczycielskie, zagrożenie oceną niedostateczny i oceną naganną zachowania dla uczniów klas I – II

Wrzesień/Październik 2020

07.09.20 Spotkania rodziców klas pierwszych liceum

Godz. 17.00 – sala gimnastyczna

Godz. 17.30 – spotkania z wychowawcami klas

14.09.20 Spotkania rodziców klas II

z  wychowawcami klas

·       Godz 17.00 – spotkania online

21.10.20 Spotkanie rodziców klas III z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas

·       Godz. 17.00 – łącznik konferencyjny – spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły

·       Godz. 17.30 – spotkania z wychowawcami klas