Basen

Raporty z badania czystości basenu:

Zbiorcza ocena roczna jakości wody – pobierz tutaj

Badanie jakości wody – 09/2019 – pobierz tutaj

Badanie jakości wody – 10/2019 – pobierz tutaj

Badanie jakości wody – 11/2019 – pobierz tutaj

Badanie jakości wody – 12/2019 – pobierz tutaj