Biblioteka

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu stanowi pracownię interdyscyplinarną, ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, centrum różnorodnej działalności uczniów. Młodzież chętnie spotyka się w bibliotece szkolnej, aby wspólnie uczyć się, odrabiać zadania domowe lub po prostu spędzić czas w ciszy i spokoju. W czytelni biblioteki szkolnej znajdują się komputery, z których uczniowie mogą korzystać podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie wolnym, mają też możliwość drukowania dokumentów.

Zapraszamy do wypożyczalni i czytelni w godzinach:

Pn. – 8 00 – 13 45
Wt. – 8 00 – 13 45
Śr. – 8 00 – 15 00
Cz. – 8 00 – 13 45
Pt. – 8 00 – 13 45

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TORUNIU
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 z późniejszymi zmianami i Statut ZSO nr 2 w Toruniu

Regulamin wypożyczalni

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz studenci odbywający praktykę w szkole
 2. Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu zwrotu w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem
 3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały
 4. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza
 6. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego
 7. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz studenci odbywający praktykę w szkole
 2. Na miejscu można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i materiałów audiowizualnych. Nie wolno wynosić ich poza czytelnię
 3. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, w którym należy porozumiewać się szeptem
 4. Do czytelni nie należy wnosić wierzchnich okryć oraz jedzenia i napojów

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej i obowiązują w nim zasady zachowania właściwe dla czytelni.
  W szczególności zaś:
 2. Z komputerów w czytelni mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki w godzinach pracy biblioteki szkolnej
 3. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza
 5. Jedno stanowisko komputerowe przeznaczone jest dla jednej osoby
 6. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych
 7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających)
 8. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego tuszu

Kontakt z biblioteką: biblioteka29@o2.pl