Kalendarium

Wrzesień

L.p. Data Działanie
1. 01.09.20 Rozpoczęcie roku szkolnego

·       Godz. 8.30 – klasy pierwsze  LO– boisko szkolne

·       Godz. 9.00 – uroczystość

·       Godz. 10.00 – 11.30 klasy II i III

2. 03-04.09.20 Zajęcia integracyjne klas pierwszych liceum
3. 07.09.20 Spotkania rodziców klas pierwszych liceum

Godz. 17.00 – sala gimnastyczna

Godz. 17.30 – spotkania z wychowawcami klas

4. 10.09.20 Plenarne Zebranie Rady Pedagogicznej
5. 14.09.20 Spotkania rodziców klas II z  wychowawcami klas

·       Godz 17.00 – spotkania online

6.  21.09.20 Spotkanie rodziców klas III z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas

·       Godz. 17.00 – łącznik konferencyjny – spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły

·       Godz. 17.30 – spotkania z wychowawcami klas

Październik

7. 05-08.10.20 Próbny egzamin maturalny dla klas trzecich liceum
 8. 13.10.2020 Obchody święta Edukacji Narodowej

Listopad

 9. 10.11.20 Obchody Święta Niepodległości, Ślubowanie klas pierwszych
 10. 09.11.20 Zebrania z rodzicami i Konsultacje nauczycielskie dla rodziców wszystkich klas

Forma: online

11. Listopad 2021 Próbny egzamin maturalny dla klas trzecich

Grudzień

 12. 14.12.20 Spotkania z rodzicami:

Propozycje ocen śródrocznych (ocen niedostatecznych) dla wszystkich klas liceum,

Konsultacje nauczycielskie

Spotkania online

13. 21.12.20 Koncert kolęd
 14. 22.12.20 Wigilie Klasowe
 15. 23.12.20-31.12.20 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń/Luty

16. 29.01.21 Bal studniówkowy
 17. 22.01.21 Rada Klasyfikacyjna
 18. 25.01.21 Wywiadówki podsumowujące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich klasach liceum
 19. 15.02. – 28.02.2021 Ferie zimowe