Kalendarium

Wrzesień

L.p. Data Wydarzenie
1. 03.09.18 Rozpoczęcie roku szkolnego
2. 06.09.2018 Giełda podręczników używanych dla klas licealnych
3. 4-5.09.2018 Zajęcia integracyjne klas pierwszych liceum
4. 10.09.2018 Zebrania  rodziców klas pierwszych liceum
5. 17.09.2018 Zebrania rodziców klas III Gimnazjum i Liceum

Październik

L.p. Data Wydarzenie
6. 3.10.2018 Próbny egzamin maturalny z matematyki dla klas III liceum
7. 11.10.2018 Ślubowanie klas pierwszych
8. 11.10.2018 Obchody święta Edukacji Narodowej

Listopad

L.p. Data Wydarzenie
9. 05.11.18 Zebrania z rodzicami i Konsultacje nauczycielskie dla rodziców wszystkich klas
10. 26-30.11.2018 Próbny egzamin maturalny

Grudzień

L.p. Data Wydarzenie
11. 5-7.12.2018 Próbny egzamin gimnazjalny
12. 10.12.18 Spotkania z rodzicami oraz konsultacje nauczycielskie
13. 21.12.18 Wigilie Klasowe
14. 23.12.18-01.01.19 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

L.p. Data Wydarzenie
15. 07.01.19 Klasyfikacja Śródroczna – Zebranie Rady Pedagogicznej
16. 08.01.19 Zebrania z rodzicami (podsumowanie klasyfikacji śródrocznej)
17. 11.01.19 Bal studniówkowy
18. 14 – 27.01.19 Ferie zimowe

Marzec

19. Luty/marzec 2019 Próbny egzamin maturalny dla klas trzecich liceum
20. 25.03.19 Zebrania z rodzicami, konsultacje nauczycielskie dla wszystkich klas
21. 21.03.2019 Dzień samorządności  i Szkolny Dzień Języków Obcych
22. 29.03.2019 Drzwi Otwarte w II LO

Kwiecień

L.p. Data Wydarzenie
23. 03-05.04.2019 REKOLEKCJE
24. 09.04.2019 Zebrania z rodzicami klas maturalnych: proponowane oceny roczne
25. 10 – 12.04.2019 Egzaminy gimnazjalne
26. 10 – 12.04.2019 Próbne egzaminy maturalne dla klas pierwszych i drugich liceum
27. 17.04.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej: klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych
28. 18-23.04.19 Wiosenna przerwa świąteczna
29. 26.04.19 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach trzecich liceum

Maj

L.p. Data Wydarzenie
30. (od 06.05.2019) Egzamin Maturalny
31. 26-28.05.2019 Obóz kondycjno-rekreacyjny klasy policyjnej (klasa pierwsza)

Czerwiec

L.p. Data Wydarzenie
32. 10-12.06.2019 Obóz kondycyjno-rekreacyjny klasy policyjnej (klasa druga)
33. 2-8.06. 2019 Wyjazd młodzieży II LO do Trydentu w ramach wymiany młodzieży polsko-włoskiej
34. 7.06.2019 Zebrania z rodzicami, konsultacje nauczycielskie, propozycje ocen rocznych
35. 13.06.2019 Bal absolwenta dla klas III Gimnazjum
36. 17.06.2019 Zebranie Rady Pedagogicznej: klasyfikacja roczna
37. 21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II LO oraz III Gimnazjum

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  • 02.11.2018 (piątek)
  • 02.05.2019, (czwartek)
  • 06, 07, 08.05.2019 (egzaminy maturalne: dni wolne dla uczniów klas: III Gimnazjum, I i II Liceum)