Kalendarium

 

Kalendarium Roku Szkolnego 2021/2022

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu

 

L.p. Data Działanie Uwagi
1. 01.09.21 Rozpoczęcie roku szkolnego

·       godz. 8.30 – klasy pierwsze – boisko szkolne

·       godz. 9.00 – uroczystość

 
2. 02-03.09.21 Zajęcia integracyjne klas pierwszych liceum Zgodnie

z harmonogramem

3. 03.09.21 Kiermasz podręczników używanych II piętro (przy bibliotece)
4. 02.09.21 Spotkania rodziców klas pierwszych liceum

·       godz. 16.30 – sala gimnastyczna

·       godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas

Spotkania stacjonarne
5. 02.09.21 Spotkania rodziców klas drugich i trzecich liceum czteroletniego

·       godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami klas

Spotkania online
6. 09.09.21 Plenarne Zebranie Rady Pedagogicznej

·       godz. 15.15 – łącznik konferencyjny

 
7. 13.09.21 Spotkania rodziców klas III liceum trzyletniego

z  wychowawcami klas

·       Godz 16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły

·       Godz. 17.15 – spotkania z wychowawcami klas

Spotkania stacjonarne
8. 13.09.21 Spotkanie Rady Rodziców

·       Godz. 17.30 – sala 123

9. 13.10.21 Obchody święta Edukacji Narodowej  
 10. 10.11.21 Obchody Święta Niepodległości, Ślubowanie klas pierwszych  
11. 08.11.21 Zebrania z rodzicami i Konsultacje nauczycielskie dla rodziców wszystkich klas

Forma: stacjonarny / online

 
12. Listopad 2021 Sprawdzian kompetencji maturalnych dla klas trzecich (po gimnazjum)  
 13. 13.12.21 Spotkania z rodzicami:

Propozycje ocen śródrocznych (ocen niedostatecznych) dla wszystkich klas liceum,

Konsultacje nauczycielskie

Spotkania stacjonarny / online

 
14. 21.12.21 Koncert kolęd  
15. 22.12.21 Wigilie Klasowe  
16. 23.12.21-31.12.22 Zimowa przerwa świąteczna
17. 14.01.22 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
18. 17 – 30.01.22 Ferie zimowe  
19. 31.01.22 Wywiadówki podsumowujące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich klasach liceum za I okres roku szkolnego 2021/2022  
20. 12.02.22 Bal studniówkowy  
21. Marzec 2022 Sprawdzian kompetencji maturalnych dla klas trzecich po gimnazjum  
22. 01.04.22 Drzwi Otwarte  
23. 14 – 19.04.22 Wiosenna przerwa świąteczna  
24. 29.04.22 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach trzecich liceum  
25. od 04.05.22 Egzamin Maturalny  
26. Maj 22 Próbny egzamin maturalny dla uczniów klas III na podbudowie szkoły podstawowej  
27. 01.06.22 Sesja ekologiczna „O przetrwanie Matki Ziemi”  
28. 20.06.22 Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna  
29. 24.06.22 Zakończenie roku szkolnego  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 

  • 10.2021 (piątek)
  • 11.2021 (wtorek)
  • 11.2021 (piątek)
  • 01.2022 (piątek)
  • 05.2022 (poniedziałek)
  • 04,05,06.05.2022 (środa, czwartek, piątek)
  • 06.2022 (piątek)