O szkole

Budynek przedwojennego II Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Królowej Jadwigi. Obecnie Wyższe Seminarium Duchowne.

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu jest kontynuatorem przedwojennego II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Toruniu, które powstało w 1932 roku w budynku przy ulicy Sienkiewicza 40/42, zajmowanym obecnie przez Wyższe Seminarium Duchowne. II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu powołano ponownie do życia po wojnie w lipcu 1947 roku, natomiast uroczystość nadania imienia Królowej Jadwigi odbyła się 9 czerwca 2008 roku. Obecnie szkoła rozwija się w nowej, doskonałej lokalizacji nawiązując do swojej bogatej wieloletniej tradycji. Jej mury opuścili m.in. prof. Leszek Balcerowicz, Bogusław Linda, prof. Andrzej Jamiołkowski i prof. Maciej Konacki. Korzystne położenie sprawia, że do szkoły można łatwo dojechać zarówno z różnych punktów miasta, jak i z gmin ościennych. A lekcje kończą się najpóźniej o 15.25. Dużym atutem jest baza lokalowa – budynek po gruntownym remoncie spełnia współczesne standardy estetyczne i techniczne, pracownie przedmiotowe są przestronne i bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz audiowizualne.

Uczniowie mają do dyspozycji pracownie komputerowe, laboratorium językowe, pracownię nauk przyrodniczych, centrum informacji czytelniczej, siłownię, dużą salę gimnastyczną, kompleks boisk sportowych z syntetyczną bieżnią, basen, stołówkę, sklepik szkolny ze strefą relaksacyjną (muzyka, tenis stołowy, cymbergaj, piłkarzyki), ekrany telewizyjne na korytarzach szkoły. Rytm dnia w szkole wyznaczają bezstresowe dzwonki czyli melodie emitowane z głośników zamiast tradycyjnych ostrych dzwonków. Szczególną atrakcją umożliwiającą regenerację sił na przerwach jest patio na wolnym powietrzu z meblami ogrodowymi.

„Toruńska dwójka” to szkoła przyjazna uczniowi, pozwala łączyć naukę z wypoczynkiem i rozwijaniem swoich pasji, kompleksowo przygotowuje do matury i daje szansę twórczych poszukiwań. Tu uczeń nie jest anonimowy, może być sobą i zawsze liczyć na grono pedagogiczne – przyjazne oraz otwarte na pomysły i inicjatywy. Poza zdobywaniem wiedzy uczniowie mogą realizować swoje pasje także na innych płaszczyznach – w szkole działają koła przedmiotowe i sportowe oraz koło teatralne „Na ostatnia chwilę”, które co roku przygotowuje autorskie przedstawienie. Wieloletnią tradycją są także wymiany i współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami: Hainberg Gymnasium w Getyndze, Heinrich Heine Gymnasium w Dortmundzie, a od 2019 roku także ze szkołą Arcivescovile w Trydencie we Włoszech. To wyjątkowa okazja na spotkanie z rówieśnikami zza granicy, wymianę doświadczeń i otwarcie na świat.

Uroczystość nadania imienia Królowej Jadwigi

Szkoła proponuje naukę w klasach o następujących profilach: 

  • klasa policyjna – patronat nad uczniami tych klas objęła Komenda Miejska Policji w Toruniu. Proces dydaktyczny jest wzbogacony o zajęcia praktyczne prowadzone m.in. na terenie toruńskich komisariatów, dodatkowymi atutami są obowiązkowe wyjazdy na obozy szkoleniowo-kondycyjne, zajęcia na strzelnicy, szkolenie z zakresu samoobrony oraz wyjazdy do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Policji w Pile.
  • klasa psychologiczno – pedagogiczna – ofertę edukacyjną uzupełnia szeroka współpraca z Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz dodatkowe zajęcia z psychologii. Uczniowie zdobywają także pierwsze doświadczenia pedagogiczne dzięki zajęciom w zaprzyjaźnionych fundacjach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Mają też bogatą ofertę działania jako wolontariusze.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

By lepiej zrozumieć otaczający nas świat zajęcia geografii wzbogacone zostaną o zajęcia w terenie, marsze na orientację, cykliczne rajdy szkolne i wycieczki rowerowe.

Patron

W 1374 r. na Węgrzech urodziła się trzecia córka króla Węgier i Polski Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki – Jadwiga. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. Choć ze względów dynastycznych została zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, to ustalenia te anulowano. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną oraz wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z księciem litewskim Jagiełłą. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły, który przyjął imię Władysław, odbyła się w 1386 r. Następnie Władysław Jagiełło został koronowany. Królowa Jadwiga stała się w ten sposób sprawczynią i współuczestniczką chrystianizacji Litwy. Królowa Jadwiga starannie wykształcona, znana z zalet umysłu i charakteru, słynęła z pobożnego życia. Skupiała wokół swojego dworu przedstawicieli elit politycznych i intelektualnych Polski, podejmowała teologów i prawników, odnowiła Akademię Krakowską, podejmując starania o utworzenie wydziału teologicznego. W swoim testamencie zapisała uczelni ogromne sumy, dzięki którym wznowiła ona swoją działalność w 1400 r. Znana była również ze swej działalności dobroczynnej na rzecz szpitali, klasztorów oraz wszystkich ubogich, pokrzywdzonych i potrzebujących. Królowa zmarła 17 lipca 1399 r. wkrótce po urodzeniu córki. Została pochowana w katedrze na Wawelu.

„Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swych dziejów musi stwierdzić, że była i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę.” – te słowa napisał kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, który dokonał kanonizacji królowej w dniu 8 czerwca 1997 r. 9 czerwca 2008 r. odbyła się uroczystość nadania imienia królowej Jadwigi II Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu oraz poświęcenia sztandaru Szkoły. Opis sztandaru II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu:

Strona główna

W centrum kwadratowego płata sztandaru w kolorze jasnokremowym okrąg w królewskim szkarłatnym kolorze, a na nim haftowane w odcieniach starego złota regalia – symbole władzy królewskiej:

  • korona – symbol jedności i potęgi państwa,
  • berło – symbol władzy sądowniczej i zwierzchności nad wojskiem,
  • jabłko – symbol władzy duchowej sprawowanej nad światem – krzyż przypomina, że monarcha rządził w imieniu ChrystusaPod regaliami daty panowania królowej Jadwigi – 1384 – 1399 Wokół okręgu napis wersalikami: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU. W rogach sztandaru stylizowane lilie z herbu rodowego dynastii Andegawenów.

Strona odwrotna

W centrum kwadratowego płata sztandaru w kolorze czerwonym srebrzysty orzeł w złotej koronie i ze złotymi szponami wg wzoru godła państwowego.