Samorząd uczniowski

Skład samorządu:

  • – przewodniczący
  • Patrycja Nesterowicz – zastępca przewodniczącego
  •  – zastępca przewodniczącego

Harmonogram realizacji zadań