Matura

Egzamin maturalny 2021

  • Procedury bezpieczeństwa dla przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 – pobierz tutaj
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021 – pobierz tutaj
  • Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych 2021 – pobierz tutaj
  • Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku – pobierz tutaj
  • Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz tutaj
  • Egzamin maturalny – prezentacja – pobierz tutaj
  • Dostosowanie warunków – prezentacja – pobierz tutaj
  • Oświadczenie dyrektora CKE o zmianach na egzaminie maturalnym – kliknij tutaj