W dniu 18.19.2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych o profilu policyjnym i psychologiczno-pedagogicznym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: mł. insp. Krzysztof Lewandowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, aspirant Małgorzata Olewińska – pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, pan Krzysztof Bylicki – dyrektor delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pani Joanna Rek – starszy wizytator delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ks. Kanonik Zdzisław Marek Syldatk – proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu oraz pani Aleksandra Rzepka – przewodnicząca Rady Rodziców w naszym liceum.

Uczniom klas pierwszych towarzyszyli również tłumnie zgromadzeni w hali sportowej szkoły rodzice, grono pedagogiczne oraz koleżanki i koledzy z klas starszych.

W części oficjalnej uroczystości uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, natomiast w części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas drugich i trzecich, obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny.

Po uroczystości był czas na zajęcia integracyjne i wychowawcze,  przygotowane przez wychowawców klas pierwszych.

Jak co roku była to bardzo wzruszająca i ważna uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Cieszymy się z przyjęcia nowych uczniów do  grona II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom wspaniałych sukcesów, prawdziwych przyjaźni, intelektualnych wyzwań i ich realizacji.