W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca IV edycja
„Toruńskiego Głosu Profilaktyki” zostaje odwołana!