Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem organizuje konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym stosowny komunikat ukazał się w Aktualnościach na stronie KO (https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10125) oraz został przekazany wszystkim dyrektorom szkół ponadpodstawowych poprzez PIKO.

Komunikat przekazany w piątek 16 kwietnia (Uprzejmie proszę o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia (szczegóły na stronie KO i w PIKO) poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie szkoły i poprzez opiekunów samorządów uczniowskich. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik)

Proszę o zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej swojej szkoły/placówki oraz rozmowę z opiekunami samorządów szkolnych/uczniowskich
o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konsultacjach.

Proszę o informację do środy 22 kwietnia br. do godz. 11.00, o wykonaniu zadania ponieważ informację od Państwa mam przekazać tym dniu, tj. 22 kwietnia br.
do Kierownictwa.

Poniżej treść komunikatu w PIKO 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego,

informujemy, że 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Uprzejmie prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Pozdrawiam

Joanna Rek

starszy wizytator