Zebrania z rodzicami

W najbliższy czwartek 2 września 2021 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej. Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

Klasy Pierwsze

  • 16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły – sala gimnastyczna
  • 17.15 – spotkania z wychowawcami klas
Klasa Wychowawca Sala
I A (policyjna) p. Anna Dereszewska 223
I B (psychologiczno-pedagogiczna) p. Anna Małachowska 314
I C (psychologiczno-pedagogiczna) p. Monika Zielke 323

Klasy Drugie i Trzecie (czteroletnie)

Spotkania rozpoczną się o godz. 17.00 i prowadzone będą w formie zdalnej na platformie Teams.

Klasa Wychowawca
II A (policyjna) p. Marek Filarski
II B (policyjna) p. Patrycja Jankowska
II C (psychologiczno-pedagogiczna) p. Agnieszka Zakrzewska
III A (policyjna) p. Sławomir Masłowski
III B (policyjna) p. Małgorzata Nowicka
III C (psychologiczno-pedagogiczna) p. Karolina Krzyżaniak – Suszka

 

Klasy Trzecie (trzyletnie)

Zebrania klas maturalnych odbędą się w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

  • 16.30 – spotkanie z dyrekcją szkoły – sala gimnastyczna
  • 17.15 – spotkania z wychowawcami klas
Klasa Wychowawca Sala
III D (policyjna) p. Wojciech Kujawa 133
III E (policyjna) p. Tomasz Kaczor 233
III F (psychologiczno-pedagogiczna) p. Rafał Jankowski 232
III G (psychologiczno-pedagogiczna) p. Jacek Zywert 214

Uwaga!!!

W dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się o godz. 17.30 w sali 123 spotkanie Rady Rodziców, na które zapraszamy przewodniczących Rad Oddziałowych wszystkich klas.