W dniu 10 września klasy 2A i 2B uczestniczyły w zajęciach terenowych z geografii.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą topograficzną w terenie.

Podczas marszu z mapą i kompasem, po okolicznym lesie, uczniowie ćwiczyli wyznaczanie kierunków geograficznych,

przeliczanie skali mapy i dokonywali pomiarów odległości w terenie.