13 maj 2024 r. – zebrania wychowawców klas I-III + konsultacje nauczycielskie, zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami niedostatecznymi i przewidywanymi ocenami nagannymi zachowania.

Spotkanie z wychowawcą – 17:00

Konsultacje z nauczycielami – 17:30 – 19:00

Zapraszamy