Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II LO

Klasa policyjna

Listę pobierz tutaj

Klasa psychologiczno-pedagogiczna

Listę pobierz tutaj

Kolejnym etapem rekrutacji dla Kandydatów jest potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w II LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli dokumenty te zostały wcześniej do nas dostarczone, to nie trzeba podejmować żadnych kroków.

Potwierdzenie woli należy dokonać w dniach 23 – 30 lipca 2021 r. Komisja rekrutacyjna urzęduje w godzinach 9:00 – 15:00.