Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO

Klasa policyjna

Listę pobierz tutaj

Klasa psychologiczno-pedagogiczna

Listę pobierz tutaj

Gratulujemy kandydatom przyjętym do naszej szkoły. Wykaz podręczników do klasy I można znaleźć tutaj. Do zobaczenia we wrześniu.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły biorą udział w rekrutacji uzupełniającej.