Ważne terminy

  • 13.05.2019 r. – 17.06.2019 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 21.06. – 25.06.2019 r. do godz.15.00 – uzupełnianie złożonych wniosków o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
  • 11.07.2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych,
  • Do 15.07.2019 r. do godz.15.00 – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru),
  • 16.07.2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym rozpoczyna się 16.07.2019 r.

Źródło: Zarządzenie nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.