Załączniki:

 • Zasady ubiegania się o stypendium – kliknij tutaj
 • Wniosek o stypendium szkolne dla uczniów – kliknij tutaj
 • Instrukcja ubiegania się o stypendium szkolne krok po kroku – kliknij tutaj
 • Wniosek o zasiłek szkolny dla uczniów – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 1 o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 1a o nie uzyskania dochodu jednorazowego – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 3 oświadczenie – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 4 druk rozliczenia faktur wrzesień-grudzień – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 5 druk rozliczenia faktur styczeń-czerwiec – kliknij tutaj
 • Załącznik nr 6 wpłata na wycieczkę szkolną – kliknij tutaj