Ogłoszenie

Świadectwa ukończenia szkoły absolwenci będą mogli odebrać osobiście w sekretariacie szkoły  w dniach, w których odbywać się będą egzaminy maturalne. Osoby, które zgłoszą potrzebę szybszego odebrania dokumentów, będą mogły to zrobić po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.