KOMUNIKAT

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni/interesanci

W celu załatwienia spraw w sekretariacie szkoły prosimy o wcześniejsze (z jednodniowym wyprzedzeniem) telefoniczne umówienie wizyty.

Numer telefonu do sekretariatu szkoły:

56-645 88 46/47 lub 502 840 150

 

Waldemar Gancarz

   Dyrektor Szkoły