OGŁOSZENIE

W związku z zaliczeniem Torunia od 17 października 2020 r. w kraju do strefy czerwonej, szkoły ponadpodstawowe przechodzą na zdalny tryb nauczania.

Od najbliższego poniedziałku  (19 października 2020 r.) aż do odwołania wszystkie zajęcia edukacyjne w II LO w Toruniu odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Zwracam się z ogromną prośbą do rodziców/prawnych opiekunów uczniów o częste sprawdzanie informacji umieszczanych w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz o pozostanie w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.

                                                                                             

Waldemar Gancarz

   Dyrektor Szkoły

 

Załącznik: Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 28/2020