Współpraca

X-LAB

Informatyka, biologia, chemia, fizyka 

W 2005 roku II LO w Toruniu nawiązało kontakt i rozpoczęło współpracę z Laboratorium Eksperymentalnym dla młodych ludzi w Getyndze. Do współpracy tej zaprosiło również inne szkoły ponadgimnazjalne z Torunia oraz Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem tych kontaktów jest przygotowanie projektu: „Most uczniów i nauczycieli z Torunia i Getyngi”. 

Głównym założeniem tego projektu jest: uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych, przygotowanie do świadomego wyboru kierunku studiów wyższych oraz zwiększenie zainteresowania studiowaniem na kierunkach przyrodniczych. Osiągnięcie założeń możliwe będzie poprzez bezpośredni kontakt uczniów (szkół) ze światowej sławy naukowcami oraz dostęp do akademickiej bazy eksperymentalnej z najnowocześniejszym wyposażeniem. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno w środowisku toruńskich szkół ponadgimnazjalnych jak i w środowisku akademickim. 

Każdego roku nauczyciele naszej szkoły są gośćmi zorganizowanego przez XLAB festiwalu nauki. Ponadto mają też okazję spotkania się z przedstawicielami instytucji i omówienie szczegółów związanych z projektem zajęć dla młodzieży z toruńskich szkół ponadgimnazjalnych.

XLAB w Getyndze mieści się w bardzo oryginalnym budynku. Na każdym piętrze rozmieszczone są pracownie dla poszczególnych przedmiotów przyrodniczych, którym przypisano kolory. Czerwony dla fizyki, żółty dla chemii, zielony dla biologii a niebieski dla matematyki i informatyki.

Ważnym wydarzeniem w działalności XLAB był doroczny Festiwal Nauki – podobny do organizowanego przez toruńską uczelnię. Tradycyjnie swoje prezentacje przedstawiali światowej sławy naukowcy, w tym również laureaci nagrody Nobla.

 


Współpraca II LO z Austriacką Akademią Nauk w Innsbrucku

Po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu przystąpi do projektu medycznego FEM BREATH prowadzonego przez Instytut Badań nad Oddechem Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku w Austrii.

Projekt polega na uczestniczeniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z różnych krajów Europy w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału Atemgasanalyse, wydziału zajmującego się badaniami związanymi z wykrywaniem chorób na podstawie składu chemicznego ludzkiego oddechu. Czas trwania projektu, nad którego realizacją czuwa światowej sławy profesor Anton Amann, to 01.11.2014 – 30.08.2016r.

Poniżej zamieszczono w języku angielskim (projekt realizowany będzie w całości w języku angielskim) najważniejsze informacje dotyczące celów, zakresu badań oraz partnerów tego projektu. (Zobacz dokument)

informacja zamieszczona: 5 grudnia 2014 roku