Rada Rodziców

pani Katarzyna Wiese  – Przewodnicząca

pan Piotr Kowalski – Wiceprzewodniczący

pani Justyna Szuprycińska – Skarbnik 

pani Elżbieta Jurzysta – Sekretarz 

pani Małgorzata Tomaszek – członek komisji rewizyjnej 

pan Dariusz Waraksa – członek komisji rewizyjnej 

 


Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na konto na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 30

w tytule przelewu proszę o podanie imienia, nazwiska oraz klasy ucznia

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu
Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 0052 8008 3000 0010