Rada Rodziców

pani Katarzyna Wiese  – Przewodnicząca

pan Piotr Kowalski – Wiceprzewodniczący

pani Justyna Szuprycińska – Skarbnik 

pani Elżbieta Jurzysta – Sekretarz 

pani Małgorzata Tomaszek – członek komisji rewizyjnej 

pan Dariusz Waraksa – członek komisji rewizyjnej 

 


Informacja na temat ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze oferty AXA UBEZPIECZENIA  w zakresie ubezpieczenia NNW młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia wynosi 15000 zł (okres ubezpieczenia: 01.09. 2017 – 31.08.2018).

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Można je zawrzeć również indywidualnie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Tabela świadczeń  czytaj, Warunki ubezpieczenia czytaj, Oferta czytaj,


 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na konto na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 30

w tytule przelewu proszę o podanie imienia, nazwiska oraz klasy ucznia

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu
Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 0052 8008 3000 0010