2017-06-30 Wyniki egzaminu maturalnego

Matura 2017 - są już wyniki!

Świadectwa dojrzałości wydawane będą w piątek (30 czerwca) od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły

Z A P R S Z A M Y   P O  O D B I Ó R