Wprowadzone przez Admin

Komunikat!

Szanowni abiturienci, Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się od dnia 04.07.2019 w sekretariacie szkoły w godzinach 9:30 – 15:00. Zapraszamy