Komunikat!

Wykaz podręczników

Komunikat!

Szanowni abiturienci,

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się od dnia 04.07.2019 w sekretariacie szkoły w godzinach 9:30 – 15:00.

Zapraszamy

Komunikat

Od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. większość pracowników ZSO 2 przystąpiła do akcji strajkowej. W związku z tym dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły, odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w planowanym terminie.

Waldemar Gancarz