I etap rekrutacji – składanie wniosków przez platformę
https://torun.edu.com.pl/kandydat – rozpoczęty.